سیسمونی سرا
خانه / محصولات

محصولات

سرویس ده پارچه نوزاد
کد: ۱۱۰۸
ابعاد: طول ۸۲* عرض ۵۲* ارتفاع ۴۰ سانتی متر
وزن: ۳۲۰۰ گرم
? ۱ عدد

 

سرویس هفت پارچه نوزاد
کد: ۱۰۹۷
ابعاد: طول ۸۲* عرض ۵۲* ارتفاع ۳۰ سانتی متر
وزن: ۲۷۰۰ گرم
? ۱ عدد

 

سرویس هفت پارچه نوزاد (عکسدار)
کد: ۱۰۹۸
ابعاد: طول ۸۲* عرض ۵۲* ارتفاع ۴۰ سانتی متر
وزن: ۲۷۰۰ گرم
? ۱ عدد

 

وان کودک میمون ( مانکی )
کد: ۱۰۵۷
ابعاد: طول ۸۸* عرض ۵۲* ارتفاع ۲۰ سانتی متر
وزن: ۱۰۴۰ گرم
? ۶ عدد

 

وان کودک عکسدار
کد: ۱۰۵۸
ابعاد: طول ۷۱* عرض ۴۳* ارتفاع ۱۷ سانتی متر
وزن: ۸۰۰ گرم
? ۱۲ عدد

 

صندلی کودک فیلی
کد: ۱۰۳۷
ابعاد: طول ۵۷* عرض ۳۲* ارتفاع ۵۰ سانتی متر
وزن: ۱۲۷۰ گرم
? ۷ عدد

 

صندلی تاشو کودک
کد: ۱۱۱۵
ابعاد: طول ۴۱* عرض ۳۰* ارتفاع ۵۶ سانتی متر
وزن: ۹۶۰ گرم
? ۴ عدد

 

صندلی تاشو نوجوان
کد: ۱۱۱۶
ابعاد: طول ۴۷* عرض ۳۴* ارتفاع ۶۳ سانتی متر
وزن: ۱۳۶۰ گرم
? ۴ عدد

 

صندلی کودک میکی موس
کد: ۱۰۳۵
ابعاد: طول ۳۵* عرض ۲۶* ارتفاع ۵۳ سانتی متر
وزن: ۵۰۰ گرم
? ۶ عدد

 

میز تحریر کودک
کد: –
ابعاد: طول ۵۵* عرض ۷۷* ارتفاع ۴۸ سانتی متر
وزن: ۵۰۰۰ گرم
? ۴ عدد

 

سبد لباس گرد
کد: ۱۰۱۲
ابعاد: طول ۳۰* عرض ۳۰* ارتفاع ۲۵ سانتی متر
وزن: ۴۱۰ گرم
? ۱۲ عدد

 

سبد پیک نیک کودک
کد: ۱۰۰۶
ابعاد: طول ۲۹* عرض ۲۱* ارتفاع ۲۱ سانتی متر
وزن: ۳۲۵ گرم
? ۱۸ عدد

 

چوب لباسی کودک
کد: ۱۰۷۲
ابعاد: طول ۳۰* عرض ۰٫۵* ارتفاع ۱۸ سانتی متر
وزن: ۴۰ گرم
? ۱۲۰ عدد

 

سطل زباله گرد پدالی با درب صدفی و ساده
کد: ۱۰۲۲
ابعاد: طول ۱۸* عرض ۱۸* ارتفاع ۲۴ سانتی متر
وزن: ۳۶۵ گرم
? ۱۲ عدد

 

سطل زباله با درب بادبزنی
کد: –
ابعاد: طول ۲۷* عرض ۲۰* ارتفاع ۳۰ سانتی متر
وزن: ۴۰۰ گرم
? ۳۶ عدد

 

آبریز با طرح صورت میمون
کد: ۱۰۶۱
ابعاد: طول ۲۶* عرض ۲۰* ارتفاع ۷ سانتی متر
وزن: ۷۵ گرم
? ۶۰ عدد

 

لگن کودک با طرح صورت میمون
کد: ۱۰۶۰
ابعاد: طول ۶۳* عرض ۴۷* ارتفاع ۱۲ سانتی متر
وزن: ۵۶۰ گرم
? ۱۲ عدد

 

ظرف غذای دو طبقه قفلدار
کد: –
ابعاد: طول ۱۵* عرض ۹* ارتفاع ۱۱ سانتی متر
وزن: ۶۵۰ گرم
? ۳۰ عدد

 

جا صابونی
کد: –
ابعاد: طول ۱۰* عرض ۱۰* ارتفاع ۴ سانتی متر
وزن: ۸۰ گرم
? ۹۰ عدد

 

صندلی قصری کودک
کد: ۱۰۳۶
ابعاد: طول ۲۷* عرض ۲۷* ارتفاع ۳۳ سانتی متر
وزن: ۴۵۰ گرم
? ۱۲ عدد

 

صندلی قصری کودک
کد: –
ابعاد: طول ۳۰* عرض ۲۶* ارتفاع ۱۹ سانتی متر
وزن: ۲۸۰ گرم
? ۲۴ عدد

 

چهارپایه حمام کودک
کد: ۱۰۵۲
ابعاد: طول ۲۱* عرض ۱۶* ارتفاع ۱۶ سانتی متر
وزن: ۲۰۰ گرم
? ۱۲ عدد